Author


Asrulhadi Abdulrahman. Sama seperti anda. Kita hamba. Juga khalifah.